مشاوره خرید کتاب

هممون از بچگی از ریاضی گله داشتیم و ناله می کردیم. برا خیلیا ریاضی یکی از بدقلق ترین درساس و اصلا دل خوشی ازش ندارن.