انتشارات نانو

تحلیل کتاب های نانو

فیلتر سنجابی

رشته و پایه درسی خودت رو این پایین انتخاب کن تا کتاب مورد نظرت رو سریع و راحت پیدا کنی

آخرین محصولات نانو

نانو انتشاراتی تازه بنیان با ایده تدوین سوالات استاندارد و شبیه سازی شده با کنکور با به کارگیری 40 دبیر با تجربه و فرهیخته است. انتشارات نانو معتقد است که بیشتر کتاب های کمک آموزشی حاضر در بازار عمدتا بر سوالات کنکور سال های گذشته استوار هستند و به همین دلیل مشابهت چندانی با کتاب های درسی جدید دبیرستان ندارند. ایده تدوین کتاب های مجموعه 40 استاد بیان این عبارت سازمان سنجش کشور است که :

ما طراح سوال کنکور نداریم. ما بانک سوالاتی داریم که طراح آن دبیران کشور هستند.

انتشارات نانو هم اکنون در حوزه کتاب هاغی کمک درسی و کمک آموزشی مقطع دوم دبیرستان و شبیه ساز کنکور در حال فعالیت است. کتاب های انتشارات نانو در سری های تست، آموزش، نانو زیپ و کتاب کار به انتشار رسیده است. کتاب های مجموعه 40 استاد انتشارات نانو در قالب درسنامه های تشریحی و کاملا مو شکافانه است و دلیل نام گذاری نانو، طبقه بندی سوالات به صورت نانو است که همه نیازهای کنکور دانش آموزان را برآورده کند. پوشش خط به خط کتاب های جدید درسی توسط 40 دبیر با متنوع ترین سوالات که با هم همپوشانی لایه ای دارند از دیدگاه ناشر نانو هیچ مطلبی از کتاب ها رو بدون پاسخ نگذاشته است.

خواندن متن کامل