برای کاهش استرس کنکور و امتحان چیکار کنم؟

کاهش استرس کنکور و اضطراب امتحانات دغدغه همیشگی دانش آموزان و خانواده ها استرس کنکور و دغدغه کاهش آن خصوصا … ادامه خواندن برای کاهش استرس کنکور و امتحان چیکار کنم؟