سوالات کنکور ۱۴۰۱

سوالات کنکور ۱۴۰۱ دارای سطح‌ های دشواری مختلفی می‌ باشد. کنکور ۱۴۰۱ شامل ۲ دفترچه عمومی و اختصاصی است که در سطح های مختلف برای ثبت‌ نام‌ کنندگان در رشته‌ ها مختلف برگزار شده‌ است.

کنکور ۱۴۰۱ با نمونه سوال‌ هایی برای داوطلبان نظام جدید و نظام قدیم شکل‌ گرفته تا دانش‌ آموزان و علاقه‌ مندان بتوانند در قالب یک آزمون چند ساعته تلاش یک‌ ساله خود را سنجیده و خود را در معرض بررسی سازمان سنجش قرار دهند. در همین جهت در این مطلب سؤالات کنکور ۱۴۰۱ را بصورت اختصاصی بررسی خواهیم کرد و میزان سطح دشواری سوالات را نیز بررسی می‌ کنیم.

همانطور که از گذشته می‌ دانیم تقریباً ۳ روز بعد از برگزاری کنکور، کلید سوالات منتشر می‌ شود هر چند که کلید پاسخنامه سوالات ۱۴۰۱ زمان انتشارشان هنوز مشخص نشده‌ است می‌ توان به تجربیات گذشته پای بند بود.


داوطلب گرامی در انتهای این مطلب سنجاب سوالات کنکور ۱۴۰۱ را برای شما قرار داده است و شما به راحتی می توانید آن ها را دانلود کنید همچنین در ادامه بعد از اعلام کلد سوالات نیز می توانید آن ها را از سنجاب دانلود کنید.


بررسی سطح سوالات کنکور ۱۴۰۱  گروه زبان

با توجه به نظرسنجی صورت‌ گرفته در خصوص سوالات کنکور ۱۴۰۱ رشته‌ زبان می‌ توان گفت که دروس این رشته در بخش عمومی شامل ادبیات، عربی، معارف، زبان انگلیسی و در بخش تخصصی شامل زبان تخصصی می شود.  که با بررسی صورت‌ گرفته بر روی سوالات کنکور ۱۴۰۱ رشته زبان سطح دشواری درس‌ هایی چون ادبیات، عربی، معارف و زبان انگلیسی عمومی در حد انتظار متوسط برای دانش‌ آموزان بوده‌ است. بدین‌ صورت که دانش‌آموزان این سه‌ تا درس را با توجه به کنکور های سال قبل ۵۰ درصد مثبت برای خود ارزیابی کرده اند. ولی در خصوص سوالات زبان تخصصی، دشواری این سوالات بیشتر از حد انتظار  برای دانش‌ آموزان و داوطلبان کنکور ۱۴۰۱ بوده است.


برسی سطح سوالات کنکور ۱۴۰۱ گروه تجربی

کنکور تجربی نیز مانند دیگر کنکورها شامل ۲ دفترچه عمومی و تخصصی می‌ باشد که دروس عمومی شامل ادبیات، عربی، معارف، زبان انگلیسی و دروس تخصصی نیز شامل ریاضی، زیست‌شناسی، فیزیک، شیمی و زمین‌شناسی می‌ باشد. با توجه به نظرسنجی‌ های صورت‌گرفته و بررسی سوالات سطح دشواری سؤالات درس عربی متوسط، سطح سؤالات عربی متوسط رو به سخت، سطح دشواری سوالات کنکور معارف رشته تجربی متوسط رو به سخت و همچنین سطح دشواری زبان انگلیسی متوسط  بوده‌ است از میان دروس تخصصی رشته تجربی سؤالات سطح ریاضی نسبتاً دشوار بوده‌ است، سطح دشواری زیست‌ شناسی نیز بالاتر از حد انتظار داوطلبان عنوان شده است و همچنین فیزیک نیز در زمره درس‌ هایی قرار گرفته‌ است که سوالات آن متوسط اعلام شده است. همچنین سوالات شیمی نیز که در زمره دشوارترین سؤالات میان دروس تخصصی رشته تجربی به شمار می‌ رود که میزان دشواری آن بیشتر از حد انتظار برای داوطلبان بوده و نیز سطح دشواری زمین‌ شناسی نیز سوالات آن متوسط عنوان شده‌ است.


بررسی سطح سوالات کنکور ۱۴۰۱ گروه ریاضی و فیزیک

کنکور رشته‌ ریاضی و فیزیک در سال ۱۴۰۱ شامل ۲ دفترچه عمومی و تخصصی می‌ باشد که دروس عمومی شامل ادبیات، معارف، عربی و زبان انگلیسی و دروس تخصصی شامل ریاضی، فیزیک و شیمی می‌ باشد. براساس بررسی‌ های صورت‌ گرفته بر روی سوالات، سطح دشواری سوالات عمومی از جمله ادبیات، عربی، معارف و زبان انگلیسی متوسط اعلام شده‌ است. اما در خصوص سطح سوالات دروس تخصصی، درس ریاضی سطح دشواری آن بیش از حد انتظار سخت اعلام گردیده و سطح دشواری فیزیک نیز بیشتر از حد انتظار داوطلبان ساده بوده‌ است. همچنین دروس شیمی نیز در زمره دروسی است که سوالات آن بسیار سخت اعلام شده‌ است.


بررسی سطح سوالات کنکور ۱۴۰۱ گروه انسانی

کنکور انسانی ۱۴۰۱ ازجمله کنکوری هایی است که دروس بیشتری را نسبت‌ به رشته‌ های دیگر عرضه می‌کند. این رشته نیز مانند دیگر کنکور ها دارای ۲ دفترچه عمومی و تخصصی می‌ باشد که دفترچه عمومی آن شامل ادبیات، عربی، معارف و زبان انگلیسی و دفترچه تخصصی آن شامل ریاضی، اقتصاد، ادبیات اختصاصی، جامعه‌شناسی، عربی اختصاصی، تاریخ، جغرافیا، فلسفه و منطق و روان‌ شناسی می‌ باشد. با بررسی صورت‌ گرفته بر روی سطح سوالات عمومی می‌ توان نتیجه گرفت که سطح سوالات عمومی کنکور انسانی نسبتاً سخت بوده است و همچنین سوالات تخصصی که به تفکیک می‌توان، سطح سؤالات ریاضی را سخت، سطح دشواری اقتصاد را بسیار سخت، سطح دشواری ادبیات اختصاصی را نسبتاً سخت، سطح دشواری جامعه‌ شناسی نسبتاً سخت، سطح دشواری عربی اختصاصی را متوسط، سطح دشواری تاریخ نسبتاً سخت، سطح دشواری سوالات جغرافیا نسبتاً سخت، سطح دشواری فلسفه و منطق بسیار سخت و سطح سوالات روان‌شناسی را نیز بسیار سخت عنوان کرد که کنکور انسانی با توجه به داوطلبان آن در زمره سخت‌ ترین کنکورهای ۱۴۰۱ بوده‌ است.


سطح سوالات گروه هنر

کنکور ۱۴۰۱ هنر نیز مانند دیگر رشته‌ ها دارای ۲ دفترچه عمومی و تخصصی می‌ باشد که دفترچه عمومی آن شامل ادبیات، عربی، معارف و زبان انگلیسی و دفترچه تخصصی آن شامل درس‌ هایی چون درک عمومی هنر، درک عمومی ریاضی و فیزیک، ترسیم فنی، خلاقیت تصویری و تجسمی، خلاقیت نمایشی، خلاقیت موسیقی و خواص مواد را شامل می‌ شود که با توجه به بررسی سطح سوالات دروس عمومی درس ادبیات سوالات آن نسبتاً دشوار، سطح سؤالات عربی متوسط، و سطح سوالات معارف متوسط و سطح سوالات زبان انگلیسی نیز متوسط عنوان شده‌ است. همچنین با بررسی سطح سوالات تخصصی درس درک عمومی هنر سوالات آن متوسط، سطح دشواری درک عمومی ریاضی و فیزیک نسبتاً سخت، سطح سوالات ترسیم فنی نسبتاً سخت، سطح دشواری درس خلاقیت تصویری و تجسمی نسبتاً سخت، سطح دشواری خلاقیت نمایشی متوسط، سطح دشواری خلاقیت موسیقی متوسط  رو به سخت و سطح سوالات خواص مواد نیز نسبتاً سخت عنوان شده‌ است.


سوالات متداول

 • ۱- سخت ترین سوالات دفترچه عمومی متعلق به کدام گروه بوده است؟

  سوالات کنکور ۱۴۰۱ در بخش عمومی در گروه انسانی سخت ترین سوالات را با برسی های صورت گرفته به خود اختصاص داده است.

 • ۲- سخت ترین سوالات کنکور ۱۴۰۱ متعلق به کدام گروه می باشد؟

  گروه ادبیات علوم انسانی سخت ترین سطح سوالات ۱۴۰۱ را به خود اختصاص داده است.

 • ۳- پاسخنامه کلید سوالات کنکور ۱۴۰۱ چه زمانی منتشر می شود؟

  هنوز زمان انشتار کلید سوالات کنکور ۱۴۰۱ مشخص نشده است ولی با توجه به سال ها قبل معمولا ۳ الی ۴ روز بعد اتمام کنکور کلید سوالات منتشر می شود.

 • ۴- کدام گروه نظری بیشتری داوطلب را با خود داشته است؟

  گروه تجربی مانند سال های قبل بیشترین داوطلب را نیز با خود به همراه داشته است.