بودجه بندی کنکور گروه ادبیات و علوم انسانی ۱۴۰۲

تا همین چند سال پیش رشته ی انسانی نه طرفدار خاصی داشت نه داوطلب تعداد بالایی، اما کم کم با بهتر شدن اوضاع رشته های دانشگاهیش و نیاز بالای دنیا به متخصصای انسانی همه چیز عوض شده. پس باید از بودجه بندی انسانی تو کنکور اطلاع داشته باشی.

این آزمون مهم (کنکور) از سال ۱۴۰۲ قسمت عمومی های خودش رو از دست داد و حالا سوالات کنکور فقط از دروس تخصصی طراحی میشه: علوم و فنون ادبی، ریاضی و آمار، اقتصاد، روانشناسی، جامعه شناسی، عربی تخصصی، تاریخ، جغرافیا، منطق و فلسفه

شناخت تک تک این دروس و همچنین بررسی بودجه شون میتونه خیلی خیلی مفید باشه چون کاملا میدونی که قراره با چه چیزی مواجه بشی.

بودجه بندی دروس مختلف رشته ی انسانی:

راهنمای مطالعه
  • بودجه بندی ریاضی و آمار انسانی
  • بودجه بندی علوم و فنون ادبی
  • بودجه بندی عربی اختصاصی انسانی
  • بودجه بندی تاریخ و جغرافیا
  • بودجه بندی جامعه شناسی انسانی
  • بودجه بندی فلسفه و منطق
  • بودجه بندی روانشناسی
  • بودجه بندی اقتصاد

بودجه بندی ریاضی و آمار

بریم سراغ ریاضی و آمار، محبوب دلهااا که قراره ۲۰تا سوالش رو تو ۲۵ دقیقه جواب بدی. کتاب های ریاضی ۱ تا۳ شامل چند مبحث معادلات، توابع و آمار هستن که هرساله سهم شون تو کنکور متفاوته.

جدول اطلاعات کتاب

 

 

 

 

بودجه بندی ریاضی و آمار

 

 

مبحث

۹۸

۹۹

۱۴۰۰

۱۴۰۱

عبارت های جبری

۲سوال

۲سوال

۱سوال

۲سوال

معادله درجه دوم

۱سوال

۱سوال

۱سوال

۲سوال

تابع

۶سوال

۶سوال

۵سوال

۱سوال

کار با داده های آماری

۱سوال

۱سوال

۲سوال

۱سوال

نمایش داده ها

۲سوال

۲سوال

۰سوال

۱سوال

آشنایی با منطق و استدلال ریاضی

۱سوال

۲سوال

۱سوال

۱سوال

آمار

۱سوال

۱سوال

۲سوال

۲سوال

آمار و احتمال

۳سوال

۲سوال

۵سوال

۳سوال

الگو های خطی

۲سوال

۱سوال

۱سوال

۲سوال

الگو های غیر خطی

۱سوال

۲سوال

۲سوال

۱سوال

مجموع سوالات

۲۰سوال

۲۰سوال

۲۰سوال

۲۰سوال

حتما بخون:

بهترین منابع ریاضی و آمار کنکور انسانی ۱۴۰۲

بودجه بندی علوم و فنون ادبی

علوم و فنون ادبی بیشترین تاثیر و ضریب رو در کنکور انسانی داره. شناخت بخش ها و چهارچوب طراحی سوالش بشدت مهمه.

شامل۳۰ سوال هست که باید تو ۳۰ دقیقه پاسخ داده بشه. سبک و عروض، آرایه و قرابت بیشترین توجه رو از طراح دریافت میکنن.

جدول اطلاعات کتاب

 

 

بودجه بندی علوم و فنون ادبی

 

 

مبحث

سال۹۸

سال۹۹

سال۱۴۰۰

سال۱۴۰۱

معنای لغات

۱سوال

۱سوال

۱سوال

۱سوال

تاریخ ادبیات و سبک شناسی

۷سوال

۹سوال

۱۱سوال

۹سوال

عروض

۸سوال

۶سوال

۷سوال

۶سوال

قافیه

۲سوال

۲سوال

۱سوال

۲سوال

ارایه ادبی

۸سوال

۷سوال

۷سوال

۷سوال

قرابت معنایی

۴سوال

۵سوال

۳سوال

۵سوال

مجموع سوالات

۳۰سوال

۳۰سوال

۳۰سوال

۳۰سوال

حتما بخون:

بهترین منابع علوم و فنون ادبی کنکور ۱۴۰۲

تعداد سوالات عربی اختصاصی انسانی

عربی تخصصی با ۲۰سوال تو ۲۰ دقیقه زمان یکی از چالش های انسانیاست. مخصوصا اینکه از کنکور دی۱۴۰۲ درک مطلب هم به بودجه عربی تخصصی اضافه شد.

جدول اطلاعات کتاب

 

 

بودجه بندی عربی تخصصی

 

 

مبحث

سال۹۸

سال۹۹

سال۱۴۰۰

سال۱۴۰۱

ترجمه و تعریب

۹سوال

۸سوال

۸سوال

۹سوال

تحلیل صرفی

۳سوال

۳سوال

۳سوال

۳سوال

اعراب گذاری

۱سوال

۱سوال

۱سوال

۱سوال

قواعد

۷سوال

۸سوال

۷سوال

۷سوال

مجموع سوالات

۲۰سوال

۲۰سوال

۲۰سوال

۲۰سوال

حتما بخون:

بهترین منابع عربی انسانی کنکور ۱۴۰۲

بودجه بندی تاریخ و جغرافیا

تاریخ و جغرافیا با حجم زیادی که دارن میتونن حسابی دردسر ساز بشن. شناخت بودجه طراحی سوال شون برای دانش آموزی که میخواد یه شبه راه صد ساله رو بره معجزه هستش.

درکل۳۰ سوال دارن که ۲۵دقیقه زمان تعیین شده داره.

جدول اطلاعات کتاب

 

 

بودجه بندی تاریخ

 

 

مبحث

سال۹۸

سال۹۹

سال۱۴۰۰

سال۱۴۰۱

دهم

۵سوال

۵سوال

۵سوال

۵سوال

یازدهم

۵سوال

۵سوال

۵سوال

۵سوال

دوازدهم

۵سوال

۵سوال

۵سوال

۵سوال

مجموع سوالات

۱۵سوال

۱۵سوال

۱۵سوال

۱۵سوال

جدول اطلاعات کتاب

 

 

بودجه بندی جغرافیا

 

 

مبحث

سال۹۸

سال۹۹

سال۱۴۰۰

سال۱۴۰۱

دهم

۳سوال

۵سوال

۳سوال

۵سوال

یازدهم

۷سوال

۵سوال

۴سوال

۵سوال

دوازدهم

۵سوال

۵سوال

۳سوال

۵سوال

مجموع سوالات

۱۵سوال

۱۵سوال

۱۵سوال

۱۵سوال

حتما بخون:

بهترین منابع تاریخ رشته ی انسانی

بهترین منابع جغرافیا کنکور

سوالات جامعه شناسی انسانی

جامعه شناسی ۲۰ سواله که باید تو ۱۵ دقیقه پاسخ داده بشه. یکی از کاندید های صد زدنه، راز این درس مسلط بودن روی سوالات ترکیبیه.

جدول اطلاعات کتاب

 

 

بودجه بندی جامعه شناسی

 

 

مبحث

سال۹۸

سال۹۹

سال۱۴۰۰

سال۱۴۰۱

دهم

۳سوال

۲سوال

۶سوال

۲سوال

یازدهم

۹سوال

۹سوال

۷سوال

۸سوال

دوازدهم

۶سوال

۸سوال

۶سوال

۱۰سوال

ترکیبی

۲سوال

۱سوال

۲سوال

۰سوال

مجموع سوالات

۲۰سوال

۲۰سوال

۲۰سوال

۲۰سوال

حتما بخون:

بهترین منابع جامع درس جامعه شناسی

بودجه بندی فلسفه و منطق

فلسفه و منطق چالشی ترین درس علوم انسانی ۲۵ سوال داره که فقط و فقط ۲۵ دقیقه زمان براش در نظر گرفتن، سرعت و دقت بالا میتونه حسابی درصدتو بالا ببره.

جدول اطلاعات کتاب

 

 

بودجه بندی فلسفه و منطق

 

 

مبحث

سال۹۸

سال۹۹

سال۱۴۰۰

سال۱۴۰۱

منطق دهم

۱۰سوال

۹سوال

۹سوال

۹سوال

فلسفه یازدهم

۵سوال

۸سوال

۷سوال

۸سوال

فلسفه دوازدهم

۱۰سوال

۸سوال

۹سوال

۸سوال

مجموع سوالات

۲۵سوال

۲۵سوال

۲۵سوال

۲۵سوال

حتما بخون:

بهترین منابع فلسفه و منطق کنکور انسانی ۱۴۰۲

بودجه بندی روانشناسی

روان شناسی با ۲۰ سوال و ۱۵دقیقه زمان جزو دروس کم حاشیه و راحت انسانیه که با مطالعه و مرور قوی میشه خیلی خوب از پسش براومد.

جدول اطلاعات کتاب

 

 

بودجه بندی روان شناسی

 

 

مبحث

سال۹۸

سال۹۹

سال۱۴۰۰

سال۱۴۰۱

روان شناسی، تعریف و روش مورد مطالعه

۷سوال

۳سوال

۴سوال

۲سوال

روان شناسی رشد

۴سوال

۳سوال

۳سوال

۴سوال

احساس، توجه و ادراک

۱سوال

۳سوال

۲سوال

۴سوال

حافظه و علل فراموشی

۱سوال

۲سوال

۳سوال

۲سوال

تفکر(۱) حل مسئله

۲سوال

۳سوال

۴سوال

۳سوال

تفکر(۲) تصمیم گیری

۱سوال

۱سوال

۲سوال

۲سوال

انگیزه و نگرش

۱سوال

۱سوال

۱سوال

۱سوال

روان شناسی سلامت

۱سوال

۱سوال

۱سوال

۱سوال

ترکیبی

۱سوال

۲سوال

_

۱سوال

مجموع سوالات

۲۰سوال

۲۰سوال

۲۰سوال

۲۰سوال

حتما بخون:

بهترین منابع روان شناسی

بودجه بندی اقتصاد کنکور

اقتصاد ۱۵سوال داره که باید در حدود۱۰ دقیقه پاسخ داده بشن، به علت تغییرات زیاد این کتاب، فقط تعداد سوالات مسائل و مفاهیم شو بررسی میکنیم.

جدول اطلاعات کتاب

 

بودجه بندی اقتصاد

 

سال

مفاهیم

مسائل

۱۴۰۲دی

۱۰

۵

۱۴۰۱تیر

۷

۸

۱۴۰۰

۷

۸

۹۹

۸

۷

حتما بخون:

بهترین منابع اقتصاد کنکور انسانی ۱۴۰۲

اشتراک گذاری :